تبلیغات
دست نوشته های میتی - بچه شهری کشاورز !!!

نوع مطلب: خاطرات     تاریخ: دوشنبه 1390/02/12     ساعت: 12:16

 ۷ - ۸ سالم بود ... رفته بودیم خونه ی مامان بزرگم
مامان بزرگم توی یکی از روستاهای نزدیک اهواز زندگی میکنه
اون موقع بابا بزرگ خدا بیامرزم هنوز زنده بود و داییم هنوز مجرد بود و ۲ تا از خاله هامم با مامان بزرگم زندگی میکردن و خلاصه دور هم که جمع میشیدم یه ۲۵ نفری میشدیم

یادمه اون موقع ۵ - ۶ تا گاو و ۲۰ - ۳۰ تا مرغ و ۱ الاغ اونم از نوع نر داشتن
هروز صبح با خالم میرفتیم گاوا رو تحویل آقای چوپان می دادیم و بعد از ظهر می رفتیم مزرعه علوفه جمع می کردیم و نزدیک غروب می رفتیم گاوا رو تحویل می گرفتیم
وقتی گاوا می رسیدن خونه ، خالم می رفت یه سطل بزرگ میاورد شروع میکرد به دوشیدن گاوها 128fs318181.gif
منم میشستم کنار دستش هی نگاه میکردم و سئوال های که واسم پیش میومدو می پرسیدم

چرا گاوا رو میدوشی ؟
شیرشون واسه چی خوبه ؟
چرا اون راه راه این چارخونست ؟
چرا .. چرا ... چرا ...

تو فکر طرح کردن سئوال های جدید بودم و هی نگاه میکردم به اندام گاوا که مشخص بود شکمشون پره و کلی هم شیر دارن !
ییهو نگام افتاد به اون الاغه و بساطش که نمیدونم چی دیده بود و بساطش بد فرم آویزون شده بود don''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''t want to see
به خالم گفتم : خاله خاله خاله ... چرا اون الاغه رو هیچوقت نمیدوشی ... فک کنم خیلی شیر داشته باشه هاااا 4791.gif

ییهو اطرافیام مثل بمب ترکیدن و هرکی دلشو گرفت و رفت یه طرفی !!!
من که نفهمیدم چی شد 65.gif

خالم گفت اون شیرش خوب نیست و اونو نمیدوشن


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 1390/02/12